หน้าแรก > ทัวร์มาเลเซีย > หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

วันแรก หาดใหญ่ – เก็นติ้ง – (นอนกัวลาลัมเปอร์)

05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย
07.00 น. ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางต่อ…เพื่อมุ่งหน้าสู่เก็นติ้ง
15.00น. เดินทางถึง เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและ มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย)…… จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ** ขอให้โชคดี ** หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี **รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ศูนย์อาหาร***จากนั้นเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์
20.00 น. เดินทางถึงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ARENAA HOTELS GROUP หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์- ปุตราจาย่า – คาเมร่อน

07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา นำชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ จากนั้นผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร
11.00 น. เดินทางสู่เมืองปุตราจาย่า หรือเมือง IT (Information Technology) นำคณะเที่ยวชมเมืองใหม่ปุตตราจาญ่า หรือที่ได้ชื่อว่าเมืองไนจีส และนำท่านเดินทางสู่สะพานวาวาสัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจมัสยิสสีชมพูหรือมัสยิสลอย น้ำบึงคนขุดที่ใหญ่ในโลก ที่ทำงานนายยกรัฐสภา (ทำเนียบเขียว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) จากนั้นเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่คาเมร่อน
16.00 น. นำท่านนั่งรถไต่ระดับเขาที่มีความสูงและทัศนียภาพที่สวยงาม คาเมรอนไฮแลนด์ หรือเมืองสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ระหว่างทางแวะไร่ชา ชิมชารสเลิศตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางต่อ
19.00 น. บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Titiwangsa Hotel หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนและดื่มด่ำกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตาม

วันที่สาม คาเมร่อน – หาดใหญ่

07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สวน Cactus ท่าเป็นสวนผสมท่านสามารถชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ ที่ปลูกประดับประดาไว้ได้อย่างสวยงาม พร้อมพันธ์ไม้ที่สามารถเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อจากสวนแบบสด ๆ ใหม่
10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ตลาดพื้นเมืองเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้งราคาถูกที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่
16.30 น. ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางขาออกประเทศมาเลเซีย จากนั้นแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่หาดใหญ่
19.30 น. ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
1. ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
2. หากจำนวนคณะผู้เดินทางลดลง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
3. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน จำนวน 2 คืน (พัก2 ท่าน/ห้อง)
2. อาหารและเครื่องดื่ม 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่ายานพาหนะในการท่องเที่ยวตลอดรายการ
4. น้ำและขนมขบเคี้ยวบริการระหว่างการเดินทาง
5. ค่าเข้าชมแคสตัส
6. ค่ากระเช้าขึ้นลงยอดเขาเก็นติ้ง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
2. ค่าสวนสนุกเก็นติ้ง
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

คุณอาจจะสนใจ...