หน้าแรก > ทัวร์มาเลเซีย > หาดใหญ่-ปีนัง-คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

หาดใหญ่-ปีนัง-คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

ปีนัง ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งตะวันออก” มีโบราณสถานอีกมากมายที่อยู่สองข้างทางโดยรอบซึ่งสามารถพบเห็นได้ โดยทั่วไป เช่น วัดอินเดีย ซิกห์ วัดจีน โบสถ์คริสต์ต่างๆ และตึกรามบ้านช่องแบบโบราณ ซึ่งปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์ไว้ให้คงเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับแบบจีนโบราณ มีสินค้ามากมายราคาถูกเหมาะซื้อเป็นของฝากและที่ระลึก

วันแรก ☀ หาดใหญ่ – ปีนัง

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ   พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย

06.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

09.30 น. เดินทางถึงเกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนังเชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา

10.30 น. นำท่านเที่ยวชมวัดไทย วัดพม่าที่อยู่ตรงข้ามฟากถนนในอดีตได้ก่อสร้างเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับชนชาติต่างๆที่เคย
อาศัยอยู่บนเกาะปีนังนอกจากนี้รัฐปีนังยังมีโบราณสถานอีกมากมายที่อยู่สองข้างทางโดยรอบซึ่งสามารถพบเห็นได้ โดยทั่วไป เช่น วัดอินเดีย ซิกห์ วัดจีน โบสถ์คริสต์ต่างๆ และตึกรามบ้านช่องแบบโบราณ ซึ่งปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์ไว้
ให้คงเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับแบบจีนโบราณ

14.00น. นำท่านชมวัดเขาเต่าซึ่งตั้งอยู่ยอดเขาซึ่งทุกท่านจะได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของปีนัง  นำท่านเข้าชมและขอพรที่วัดจีนที่สวยงามที่สุดในปีนัง  วัด เก๊ก โล๊ก  ซี  วัดนี้จัดได้ว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งอยู่บนเนินเขาอายเยอร์  อีตัม ( IYER  ITAM) ภายในวัดมีเจดีย์ “พระพุทะเจ้าหนึ่งหมื่นองค์”  เป็นเจดีย์ทรงสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตมากจนต้องใช้เวลาสร้างถึง  20  ปีถึงจะแล้วเสร็จ  ภายในวัดมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามที่สวยงาม  สระเลี้ยงเต่า  สถานที่บูชา  รูปปั้นที่สวยงาม  นอกจากจะชื่นชมความของวัดแห่งนี้

16.00 น. นำท่านสู่ห้าง Gurney Plaza ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ที่ลดราคาตลอดทั้งปี และเป็นห้างฯ ยอดนิยมสำหรับชาวปีนัง จนสมควรแก่เวลา

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) ณ ย่านช็อปปิ้ง บาตูเฟอร์ริงงี ทุกวันในช่วงเวลาเย็นตลอดชายฝั่งของบาตูเฟอร์ริงงีจะมีเหล่าพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของในบรรยากาศแบบตลาดริมชายฝั่งทะเล ร้านค้าจะเริ่มเปิดขายประมาณ

19.00 น. หรือ 20.00 น.และปิดระหว่าง 23.00 น. – 01.00 น. ที่นี่มีสินค้าทุกประเภทให้เลือกจับจ่ายซื้อหาในราคาที่คุณ
สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ เช่น เสื้อผ้า ผ้าคลุมเบาะ แผ่นดีวีดี กระเป๋าถือ อัญมณี กระเป๋าเดินทาง ผ้าโสร่ง แว่นตากัน
แดดและของที่ระลึก จนสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Continental Penang หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ☀ ปีนัง – คาเมร่อน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(3) นำท่านสู่ย่านเมืองเก่า พร้อมถ่ายรูปคู่กับตึกเก่าแก่ที่สวยงาม สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ย่านจอร์จทาวน์ กับตึกซิติฮอลล์ หรือศาลาว่าการ โดยในระแวกดังกล่าวประกอบไปด้วยตึกสวยงามมากมาย อาทิเช่น โบสถ์คริสต์จากนั้นเดินทางสู่คาเมร่อน

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นเดินทางต่อ…เพื่อมุ่งหน้าต่อสู่คาเมร่อน

13.00 น. นำท่านนั่งรถไต่ระดับเขาที่มีความสูงและทัศนียภาพที่สวยงาม คาเมรอนไฮแลนด์ หรือเมืองสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ระหว่างทางแวะไร่ชา ชิมชารสเลิศตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางต่อ

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่แคสตัส เป็นสวนผสมท่านสามารถชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ ที่ปลูกประดับประดาไว้ได้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Straw berry park Resort หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนและดื่มด่ำกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

วันที่สาม ☀ คาเมร่อน – หาดใหญ่

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(6)นำท่านเดินทางสู่สวนลาเวนเด้อ เป็นสวนผสมท่านสามารถชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ ที่ปลูกประดับประดาไว้ได้อย่างสวยงาม พร้อมพันธ์ไม้ที่สามารถเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อจากสวนแบบสด ๆ ใหม่

10.30 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ตลาดพื้นเมืองเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้งราคาถูกที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจ

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่

17.00 น. ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางขาออกประเทศมาเลเซีย จากนั้นแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่หาดใหญ่

20.00 น. ถึงคณะถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

คุณอาจจะสนใจ...